KONSULENT

En vej til bæredygtig udvikling.

Med den verdensomspændende krise vi og planeten står overfor, eller rettere midt i, er det nødvendigt at ændre vaner. Det gælder på samfundsplan, virksomheder og privat. Vi har i vores del af verden et særligt ansvar, idet vi har overskuddet, men også en stor andel i krisens omfang i form af vores overforbrug. Det gælder både på materielt niveau, men også på det fysiske niveau. Her tænker jeg på vores transportbehov og vores fødeindtag. 

For at ændre vanerne må vi forstå værdierne der ligger bag vanerne og vores motivationsfaktorer. Ikke kun som individ, men også som virksomhed og som samfund. Derfra kan vi lettere nå i mål med at gå den bæredygtige vej. 

For at overleve på sigt skal vi være i balance - altså bæredygtige. Vores ressourser vil - hvad end det gælder på individplan eller på hele kloden - altid være begrænsede.

Det er heldigvis blevet mainstream, at vi skal være bæredygtige både individ og virksomhed. Implementeringen er dog sværere end bare lige, derfor er det relevant at finde frem til, hvad der netop er væsentligt og meningsfuldt at implementere. 

Svarene herpå, tror jeg på, gemmer sig i den tavse viden som ligger i os, personen såvel som i virksomheden. 

Som konsulent kan jeg hjælpe med at få den gemte viden frem. Den tavse viden. Jeg kan hjælpe med at få sat ord på den viden og støtte med at finde målet og implementere den "nye" viden til vaner, der styrker bæredygtig levevis og vil styrke virksomhedens bæredygtige profil set i forhold til virksomhedens eksisterende værdisæt. Som virksomhed vil det skabe et større formål for medarbejderne at arbejde i netop jeres virksomhed. Samtidig med at en større implementering af bæredygtige vaner i virksomheden i sidste ende vil give kunden bæredygtig samvittighed i at benytte de produkter eller ydelser, som I netop tilbyder. 

"Culture eats strategy for breakfast" som Peter Druckers citat siger, så skal strategien gennemsyre virksomhedens kultur før strategien nytter noget. Derfor tror jeg på, at det er vigtigt at inddrage både ledere og medarbejderne i den bæredygtige strategi.

Som konsulent motiverer, udfordrer og skaber jeg positiv energi omkring de forandringer der passer jeres virksomhed, hvor medarbejdere ikke blot forsøger at indordne sig en ny strategi, men med engagement og commitment implementere de nye vaner, så de understøtter virksomhedens værdier for bæredygtighed.

Et resultat der skaber en mere meningsfuld bundlinje.

Kontakt:

Blue Ocean

Kristine Roug

Tlf. 21219115  

info@blue-ocean.dk

  • LinkedIn Social Ikon
  • Facebook Social Ikon

2019 BLUE OCEAN